Thijcasfotos 004aPreventiemaatregelen

In omstandigheden, die gunstig zijn voor de vermeerdering van de Legionellabacterie, kan een concentratie zich in een kort tijdsbestek verdubbelen. Voorkomen is daarom de aangewezen bestrijding. En dat kan door:

  • het in kaart brengen van de risicopunten van een waterinstallatie en waterleidingen;
  • het in goede conditie brengen van de installatie en de leidingen;
  • het schoonmaken van de installatie en de leidingen;
  • het in praktijk brengen van een goed beheersplan.