Microscoop2-150x412De bacterie

Legionella is een bacterie, die in verschillende variaties en in zeer lage aantallen voorkomt in de bodem en in (leiding)water. Normaal gesproken vormt dit geen gevaar voor de volksgezondheid. De bacterie wordt pas een probleem als deze zich heeft kunnen vermenigvuldigen.

Dit kan gebeuren in water met een temperatuur tussen de 25 en 45°Celsius. Als daarbij het water voor langere tijd stilstaat kan de bacterie zich zodanig vermenigvuldigen dat er een risico ontstaat.