veteranenziekte-150x412De veteranenziekte

Het inademen van verneveld besmet water kan de veteranenziekte veroorzaken. De ziekteverschijnselen kunnen variëren van een fikse verkoudheid tot zware longontsteking. Als de oorzaak van de verschijnselen niet tijdig worden onderkend kan de ziekte een dodelijke afloop hebben. Risicofactoren, die bepalend zijn voor de kans op veteranenziekte zijn:

  • een verminderde weerstand tegen infecties;
  • roken en alcoholgebruik;
  • leeftijd (boven de 40 komt de veteranenziekte vaker voor);
  • geslacht (de ziekte komt 2 tot 3 keer zo vaak voor bij mannen);
  • de hoeveelheid ingeademde bacteriën.

De ziekte wordt niet van de ene mens op de andere overgebracht. Ook van het drinken van besmet water krijg je geen veteranenziekte.