legionella controlDrinkwaterbesluit

Omdat Legionellabesmetting zeer ernstige gevolgen kan hebben heeft het ministerie van VROM voorschriften opgesteld, waaraan een groot aantal bedrijven en instellingen moet voldoen. Als uw bedrijf of instelling volgens het ministerie van VROM een midden of hoog risico loopt op verhoogde concentraties van de Legionellabacterie in de waterinstallatie, gelden specifieke wettelijke regels met betrekking tot Legionellabeheer. Deze zijn vastgelegd in het Drinkwaterbesluit.

Voorbeelden van bedrijven en instellingen met een verhoogd risico zijn: zorginstellingen, jachthavens, badinrichtingen, kampeerterreinen, opvangcentra voor asielzoekers, gebouwen met logiesfunctie, ziekenhuizen en gevangenissen. In hoofdstuk IIIc van het drinkwaterbesluit kunt u nagaan of uw bedrijf of instelling tot deze risicocategorie behoort.

Voor proceswater heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zogenoemde Arbobeleidregels opgesteld, die onder andere van toepassing zijn op luchtbehandelingkasten en koeltorens.