Zorgplicht

Collectieve drinkwaterinstallaties van bijvoorbeeld bedrijven, instellingen, woningcorporaties en Verenigingen van Eigenaren welke niet onder de verhoogde risicogroep vallen dienen zich te conformeren aan de zorgplicht welke omschreven wordt in de ISSO 55.2.

Dit betekent dat de eigenaar/beheerder ervoor moet zorgen dat het beschikbaar gestelde drinkwater aan derden geen micro-organismen bevat waarvan de hoeveelheden nadelige effecten kunnen hebben voor de gebruikers.

Al deze wet- en regelgeving is gericht op de gezondheid van mensen en schrijft voor dat de betreffende bedrijven, organisaties en instellingen deugdelijk drinkwater beschikbaar moeten stellen en hun werknemers moeten beschermen. Als deze zorgplicht wordt verwaarloosd kunnen de betreffende bedrijven en instellingen aansprakelijk worden gesteld.