Skip to main content

LEGIONELLABEHEER  |  LEGIONELLAPREVENTIE  |  KEERKLEPCONTROLE & SERVICE  |  HANDELSONDERNEMING

Privacyverklaring
Thijcas BV, verwerkt privacygevoelige informatie oftewel persoonsgegevens via de website: www.thijcas.nl ("de Website"). Omdat Thijcas BV de zorgvuldige omgang met deze gegevens van groot belang acht, worden deze zorgvuldig verwerk en beveiligd.
 
Automatisch verzamende informatie
Door het bezoeken van onze website en de dienst worden bepaalde gegevens opgeslagen. Hierbij kunnen persoonsgegevens worden opgeslagen. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven en waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te worden verwerkt. Wij gebruiken de volgende gegevens om een vraag via het contactformulier af te handelen:
 
Naam
Emailadres (om u een antwoord te kunnen geven)
 
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens altijd zo veel mogelijk te anonimiseren.
 
Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
 
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze Website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
 
Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van onze elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met de pagina’s van deze website wordt meegestuurd en op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Middels een cookie kunnen wij onder andere verschillende acties op onze Website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren maar dit kan de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website beperken.
 
Inzage, correctie en recht van verzet privacygegevens
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:
 
Thijcas BV
Sluispolderweg 11 A27
1505 HJ  Zaandam
 
Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden nimmer aan derden verstrekt.
 
Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.