Skip to main content

LEGIONELLABEHEER  |  LEGIONELLAPREVENTIE  |  KEERKLEPCONTROLE & SERVICE  |  HANDELSONDERNEMING

 • Thijcas is een Zaans bedrijf dat veel knowhow en ervaring heeft opgebouwd in het beheren van collectieve drinkwaterinstallaties en het bestrijden van Legionellabesmettingen.

  Ons bedrijf werkt voor vastgoedbezitters, woningcorporaties, zorginstellingen, hotels, campings, zwembaden, jachthavens, etc. Wij ontzorgen onze opdrachtgevers voor wat betreft besmettingsgevaar en de risico's daarvan.

 • Thijcas beheert waterinstallaties voor derden. Dat wil zeggen:

  • het verzorgen van in een logboek voorgeschreven periodieke controle's;
  • het verzorgen van bemonstering van tappunten;
  • het verzorgen van thermische/chemische reiniging na een geconstateerde concentratie van bacteriën;
  • het verzorgen van een Legionella risicoanalyse / beheersplan;
  • het verzorgen van een quickscan
  • het verzorgen van jaarlijkse keerklepcontroles volgens werkblad Vewin1.4G

  Controle
  Regelmatige controle van de waterinstallatie is heel belangrijk. In overleg met de opdrachtgever verzorgen wij het nemen van watermonsters, die door een erkend laboratorium worden geanalyseerd. Van elk watermonster wordt een afzonderlijke analyse gemaakt. Zowel bemonstering als analyse worden uitgevoerd conform de NEN 6265 normering. Na constatering van de aanwezigheid van (een te grote concentratie van) Legionellabacteriën maken wij direct een plan van aanpak voor de bestrijding.

  Reiniging
  In het plan van aanpak voor Legionellabestrijding wordt niet alleen thermische en/of chemische reiniging opgenomen. Ook controle van het water, via herbemonstering na afloop van de reiniging, kan er deel van uitmaken. Bovendien bevat het plan van aanpak aanbevelingen voor mogelijke oplossingen van het probleem bij de bron.

  Risicoanalyse / beheersplan
  Voor collectieve drinkwaterinstallaties welke onder de verhoogd risicogroep vallen dient een risicoanalyse met zonodig een beheersplan opgesteldt te worden conform BRL 6010. 

  Quickscan
  Een zg quickscan kan opgesteldt worden voor collectieve drinkwaterinstallaties welke geen wettelijke verplichting hebben om een risicoanalyse/beheersplan te laten opstellen.
  Een quickscan is een globale analyse van risicopunten in de drinkwaterinstallatie mbt legionellapreventie, waarbij de drinkwaterinstallatie wordt getoetst aan de huidige wet- en regelgeving welke per 1 juli 2011 van kracht is geworden. Er wordt oa. een tappuntenoverzicht opgesteld met hieraan een risicoprofiel gekoppeld.  

  Jaarlijkse keerklepcontrole
  Conform artikel 18 van werkblad 1.4 G dienen eigenaren van collectieve drinkwaterinstallaties jaarlijks de in de installatie aanwezige terugstroombeveiligingen te controleren.

  Thijcas beheert waterinstallaties voor derden. Dat wil zeggen:

  • het verzorgen van in een logboek voorgeschreven periodieke controle's;
  • het verzorgen van bemonstering van tappunten;
  • het verzorgen van thermische/chemische reiniging na een geconstateerde concentratie van bacteriën;
  • het verzorgen van een Legionella risicoanalyse / beheersplan;
  • het verzorgen van een quickscan
  • het verzorgen van jaarlijkse keerklepcontroles volgens werkblad Vewin1.4G

  Controle
  Regelmatige controle van de waterinstallatie is heel belangrijk. In overleg met de opdrachtgever verzorgen wij het nemen van watermonsters, die door een erkend laboratorium worden geanalyseerd. Van elk watermonster wordt een afzonderlijke analyse gemaakt. Zowel bemonstering als analyse worden uitgevoerd conform de NEN 6265 normering. Na constatering van de aanwezigheid van (een te grote concentratie van) Legionellabacteriën maken wij direct een plan van aanpak voor de bestrijding.

  Reiniging
  In het plan van aanpak voor Legionellabestrijding wordt niet alleen thermische en/of chemische reiniging opgenomen. Ook controle van het water, via herbemonstering na afloop van de reiniging, kan er deel van uitmaken. Bovendien bevat het plan van aanpak aanbevelingen voor mogelijke oplossingen van het probleem bij de bron.

  Risicoanalyse / beheersplan
  Voor collectieve drinkwaterinstallaties welke onder de verhoogd risicogroep vallen dient een risicoanalyse met zonodig een beheersplan opgesteldt te worden conform BRL 6010. 

  Quickscan
  Een zg quickscan kan opgesteldt worden voor collectieve drinkwaterinstallaties welke geen wettelijke verplichting hebben om een risicoanalyse/beheersplan te laten opstellen.
  Een quickscan is een globale analyse van risicopunten in de drinkwaterinstallatie mbt legionellapreventie, waarbij de drinkwaterinstallatie wordt getoetst aan de huidige wet- en regelgeving welke per 1 juli 2011 van kracht is geworden. Er wordt oa. een tappuntenoverzicht opgesteld met hieraan een risicoprofiel gekoppeld.  

  Jaarlijkse keerklepcontrole
  Conform artikel 18 van werkblad 1.4 G dienen eigenaren van collectieve drinkwaterinstallaties jaarlijks de in de installatie aanwezige terugstroombeveiligingen te controleren.

 • Vul uw naam in aub

  Vul uw emailadres in aub

  Ongeldige invoer

  Vul uw telefoonnummer in aub

  Geef aan dat je een mens bent