Skip to main content

LEGIONELLABEHEER  |  LEGIONELLAPREVENTIE  |  KEERKLEPCONTROLE & SERVICE  |  HANDELSONDERNEMING

 • Drinkwaterbesluit

  Omdat Legionellabesmetting zeer ernstige gevolgen kan hebben heeft het ministerie van VROM voorschriften opgesteld, waaraan een groot aantal bedrijven en instellingen moet voldoen. Als uw bedrijf of instelling volgens het ministerie van VROM een midden of hoog risico loopt op verhoogde concentraties van de Legionellabacterie in de waterinstallatie, gelden specifieke wettelijke regels met betrekking tot Legionellabeheer. Deze zijn vastgelegd in het Drinkwaterbesluit.

  Voorbeelden van bedrijven en instellingen met een verhoogd risico zijn: zorginstellingen, jachthavens, badinrichtingen, kampeerterreinen, opvangcentra voor asielzoekers, gebouwen met logiesfunctie, ziekenhuizen en gevangenissen. In hoofdstuk IIIc van het drinkwaterbesluit kunt u nagaan of uw bedrijf of instelling tot deze risicocategorie behoort.

  Voor proceswater heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zogenoemde Arbobeleidregels opgesteld, die onder andere van toepassing zijn op luchtbehandelingkasten en koeltorens.

 • Zorgplicht

  Collectieve drinkwaterinstallaties van bijvoorbeeld bedrijven, instellingen, woningcorporaties en Verenigingen van Eigenaren welke niet onder de verhoogde risicogroep vallen dienen zich te conformeren aan de zorgplicht welke omschreven wordt in de ISSO 55.2.

  Dit betekent dat de eigenaar/beheerder ervoor moet zorgen dat het beschikbaar gestelde drinkwater aan derden geen micro-organismen bevat waarvan de hoeveelheden nadelige effecten kunnen hebben voor de gebruikers.

  Al deze wet- en regelgeving is gericht op de gezondheid van mensen en schrijft voor dat de betreffende bedrijven, organisaties en instellingen deugdelijk drinkwater beschikbaar moeten stellen en hun werknemers moeten beschermen. Als deze zorgplicht wordt verwaarloosd kunnen de betreffende bedrijven en instellingen aansprakelijk worden gesteld.

 • Aansprakelijkheid

  Eigenaren en bestuurders van bedrijven, organisaties en instellingen, die collectieve drinkwaterinstallaties  beheren, kunnen zelfs hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld als een besmetting is terug te voeren op drinkwaterinstallaties die zij beheren.

  Zo dwingt de overheid iedereen om scherp te blijven. Want niet alleen de veteranenziekte kan ernstige gevolgen hebben voor diegenen die het overkomt, ook de aansprakelijkheidstelling kan verstrekkende persoonlijke consequenties hebben voor de verantwoordelijken voor een besmettingen.

  Per 1 juli 2011 worden overtredingen bij het niet naleven van de legionellawetgeving gezien als een milieudelict.